کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 19 خرداد 1396 جمعه 19 خرداد 1396 140,000
جمعه 26 خرداد 1396 جمعه 26 خرداد 1396 140,000