کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 13 مرداد 1396 جمعه 13 مرداد 1396 130,000
جمعه 20 مرداد 1396 جمعه 20 مرداد 1396 130,000
جمعه 27 مرداد 1396 جمعه 27 مرداد 1396 130,000