کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
96/03 سه شنبه 9 خرداد 1396 پنجشنبه 18 خرداد 1396 01 2,100
دلار
95/04 چهارشنبه 28 تیر 1396 جمعه 6 مرداد 1396 01 --
96/06 چهارشنبه 15 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 01 --