کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 11 آبان 1396 شنبه 20 آبان 1396 1,700,000 1,400
دلار
پنجشنبه 9 آذر 1396 شنبه 18 آذر 1396 1,700,000 1,400
دلار