کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 26 اسفند 1395 شنبه 5 فروردین 1396 1395/10/24 1,300,000 1,600
دلار
01 1,650
دلار