کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 26 اسفند 1395 شنبه 5 فروردین 1396 01 1,690
دلار