کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 14 تیر 1397 پنجشنبه 23 فروردین 1397 1,800,000 1,100
دلار
پنجشنبه 22 شهریور 1397 شنبه 31 شهریور 1397 1,700,000 1,100
دلار