کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
شنبه 24 شهریور 1397 شنبه 31 شهریور 1397 2,200,000 995
دلار
شنبه 12 آبان 1397 شنبه 19 آبان 1397 01 990
دلار