کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 11 خرداد 1396 شنبه 20 خرداد 1396 1,300,000 1,650
دلار