کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) توضیحات
شنبه 28 اسفند 1395 سه شنبه 8 فروردین 1396 1395/12/18 --
پنجشنبه 10 فروردین 1396 1395/12/28 -- قیمت متعاقبا اعلام می گردد