کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
B5/05/01/97 تضمین اجرا دارد. جمعه 26 مرداد 1397 دوشنبه 26 شهریور 1397 14,000,000 2,700
یورو
این تور یک ملیون تخفیف خرید زود هنگام تا پایان اردیبهشت ماه دارد