کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
شنبه 28 اسفند 1395 سه شنبه 8 فروردین 1396 1395/11/25 3,135,000
3,195,000