کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
LO شنبه 28 اسفند 1395 سه شنبه 1 فروردین 1396 1,045,000
LO سه شنبه 1 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 1,045,000
LO شنبه 5 فروردین 1396 سه شنبه 8 فروردین 1396 1,045,000
LO پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1,045,000