کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
دوشنبه 7 آبان 1397 جمعه 11 آبان 1397 1,095,000