کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 25 آبان 1396 یکشنبه 28 آبان 1396 850,000