کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
سه شنبه 1 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 1395/11/25 775,000
795,000
چهارشنبه 9 فروردین 1396 شنبه 12 فروردین 1396 1395/11/25 775,000
795,000