کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 28 آبان 1395 یکشنبه 30 آبان 1395 615,000
دوشنبه 8 آذر 1395 چهارشنبه 10 آذر 1395 615,000
چهارشنبه 10 آذر 1395 جمعه 12 آذر 1395 615,000
پنجشنبه 25 آذر 1395 شنبه 27 آذر 1395 615,000