کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 10 آذر 1396 شنبه 18 آذر 1396 1396/08/10 3,850,000 --
01 630
دلار
جمعه 15 دی 1396 جمعه 22 دی 1396 01 630
دلار