کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 9 دی 1395 جمعه 17 دی 1395 01 1,900
دلار