کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
SP/6D/96 پنجشنبه 15 تیر 1396 سه شنبه 20 تیر 1396 -- قیمت متعافبا
اعلام می شود .