کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HO4/1 شنبه 28 اسفند 1395 سه شنبه 1 فروردین 1396 -- هتل *4 فردوس
HO4/2 -- هتل *4 لاله
HO5 -- هتل *5 لیپار
HO4/1 سه شنبه 1 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 -- هتل *4 فردوس
HO4/2 -- هتل *4 لاله
HO5 -- هتل *5 لیپار
HO4/1 شنبه 5 فروردین 1396 سه شنبه 8 فروردین 1396 -- هتل *4 فردوس
HO4/2 -- هتل *4 لاله
HO5 -- هتل *5 لیپار
HO4/1 پنجشنبه 10 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 -- هتل *4 فردوس
HO4/2 -- هتل *4 لاله
HO5 -- هتل *5 لیپار