کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
سه شنبه 8 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 730,000
جمعه 11 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 730,000