کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 2 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 730,000
شنبه 5 فروردین 1396 دوشنبه 7 فروردین 1396 730,000
سه شنبه 8 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 730,000
جمعه 11 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 730,000