کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 26 مهر 1396 جمعه 28 مهر 1396 695,000
چهارشنبه 17 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 695,000