کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
دوشنبه 30 اسفند 1395 چهارشنبه 2 فروردین 1396 1395/11/25 710,000
730,000
چهارشنبه 2 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 1395/11/25 710,000
730,000
شنبه 5 فروردین 1396 دوشنبه 7 فروردین 1396 1395/11/25 710,000
730,000
سه شنبه 8 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 1395/11/25 710,000
730,000
جمعه 11 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 1395/11/25 710,000
730,000