کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
یکشنبه 29 اسفند 1395 سه شنبه 1 فروردین 1396 --
چهارشنبه 2 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 --
شنبه 5 فروردین 1396 دوشنبه 7 فروردین 1396 --
سه شنبه 8 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 --
جمعه 11 فروردین 1396 یکشنبه 13 فروردین 1396 --