کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 8 شهریور 1397 جمعه 9 شهریور 1397 385,000
چهارشنبه 28 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 385,000
پنجشنبه 12 مهر 1397 جمعه 13 مهر 1397 385,000
پنجشنبه 26 مهر 1397 جمعه 27 مهر 1397 385,000