کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 17 شهریور 1396 شنبه 18 شهریور 1396 385,000
پنجشنبه 30 شهریور 1396 جمعه 31 شهریور 1396 385,000
پنجشنبه 6 مهر 1396 جمعه 7 مهر 1396 385,000
پنجشنبه 27 مهر 1396 جمعه 28 مهر 1396 385,000