کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 9 فروردین 1397 شنبه 11 فروردین 1397 890,000