کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 10 فروردین 1396 شنبه 12 فروردین 1396 895,000