کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
پنجشنبه 10 فروردین 1396 شنبه 12 فروردین 1396 1395/11/25 875,000
895,000