کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 4 فروردین 1396 دوشنبه 14 فروردین 1396 1395/10/30 01 2,250
دلار
96/1 01 2,375
دلار