کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
یکشنبه 7 آذر 1395 چهارشنبه 17 آذر 1395 01 2,000
دلار
96/1 جمعه 27 اسفند 1395 دوشنبه 7 فروردین 1396 1395/09/30 01 2,050
دلار
96/01 01 2,200
دلار