کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
96/1 جمعه 27 اسفند 1395 دوشنبه 7 فروردین 1396 1395/09/30 01 2,050
دلار
قیمت متعاقبا اعلام می گردد
96/01 01 2,200
دلار