کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 9 شهریور 1396 یکشنبه 19 شهریور 1396 01 2,450
دلار