کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
newY تضمین اجرا دارد. جمعه 25 اسفند 1396 سه شنبه 14 فروردین 1397 1396/09/15 17,000,000
96/03 چهارشنبه 15 فروردین 1397 18,000,000