کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 26 مرداد 1397 جمعه 16 شهریور 1397 12,000,000 1,900
یورو