کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
95/5 جمعه 27 اسفند 1395 پنجشنبه 17 فروردین 1396 17,000,000