کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
96/03 جمعه 13 مرداد 1396 دوشنبه 30 مرداد 1396 17,000,000