کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 27 اسفند 1395 شنبه 5 فروردین 1396 01 950
دلار