کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
95/08 جمعه 28 آبان 1395 شنبه 6 آذر 1395 01 قیمت به زودی اعلام می گردد