کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
شنبه 28 اسفند 1395 دوشنبه 7 فروردین 1396 01 1,850
دلار