کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
95/03 جمعه 7 مهر 1396 جمعه 14 مهر 1396 01 0
دلار
قیمت متعاقبا اعلام می گردد