کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
جمعه 5 آذر 1395 شنبه 13 آذر 1395 01 1,750
دلار
96/1 جمعه 27 اسفند 1395 جمعه 4 فروردین 1396 01 0
دلار
قیمت متعاقبا اعلام می گردد