کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
سه شنبه 29 اسفند 1396 جمعه 3 فروردین 1397 1396/11/23 1,050,000
1396/12/08 1,075,000
1,100,000