کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
یکشنبه 29 اسفند 1395 چهارشنبه 2 فروردین 1396 985,000