کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 27 اسفند 1395 دوشنبه 30 اسفند 1395 --
یکشنبه 29 اسفند 1395 چهارشنبه 2 فروردین 1396 --
سه شنبه 1 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 --
دوشنبه 7 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 --
چهارشنبه 9 فروردین 1396 شنبه 12 فروردین 1396 --