کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
یکشنبه 29 اسفند 1395 چهارشنبه 2 فروردین 1396 725,000
سه شنبه 1 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 725,000
دوشنبه 7 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 725,000
چهارشنبه 9 فروردین 1396 شنبه 12 فروردین 1396 725,000