کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
یکشنبه 29 اسفند 1395 چهارشنبه 2 فروردین 1396 1395/10/30 675,000
1395/11/25 705,000
735,000
سه شنبه 1 فروردین 1396 جمعه 4 فروردین 1396 1395/10/30 675,000
1395/11/25 705,000
735,000
دوشنبه 7 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 1395/10/30 675,000
1395/11/25 705,000
735,000
چهارشنبه 9 فروردین 1396 شنبه 12 فروردین 1396 1395/10/30 675,000
1395/11/25 705,000
735,000