کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 8 فروردین 1397 شنبه 11 فروردین 1397 770,000