کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 6 اسفند 1395 جمعه 6 اسفند 1395 98,000
جمعه 13 اسفند 1395 جمعه 13 اسفند 1395 98,000
جمعه 20 اسفند 1395 جمعه 20 اسفند 1395 98,000