کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 10 شهریور 1396 جمعه 17 شهریور 1396 1,200,000 1,000
دلار
جمعه 24 شهریور 1396 جمعه 31 شهریور 1396 1,200,000 1,000
دلار