کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
95/09 جمعه 24 دی 1395 جمعه 1 بهمن 1395 01 1,190
دلار
شنبه 28 اسفند 1395 دوشنبه 7 فروردین 1396 -- 1,300
دلار