کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
شنبه 28 اسفند 1395 دوشنبه 7 فروردین 1396 1395/10/24 -- 1,200
دلار
01 995
دلار
لیدر محلی در منطقه
01 1,245
دلار