کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
دوشنبه 30 اسفند 1395 سه شنبه 8 فروردین 1396 1395/10/24 01 1,950
دلار
01 2,000
دلار