کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 12 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 01 1,950
دلار