کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 10 آبان 1397 جمعه 18 آبان 1397 01 2,600
دلار