کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 10 خرداد 1397 جمعه 18 خرداد 1397 01 2,600
دلار
پنجشنبه 22 شهریور 1397 جمعه 30 شهریور 1397 01 2,800
دلار
پنجشنبه 10 آبان 1397 جمعه 18 آبان 1397 01 2,600
دلار