کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 6 مهر 1396 یکشنبه 9 مهر 1396 745,000
سه شنبه 16 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 745,000