کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 27 آبان 1395 شنبه 29 آبان 1395 585,000