کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 27 آبان 1395 شنبه 29 آبان 1395 510,000
چهارشنبه 10 آذر 1395 جمعه 12 آذر 1395 510,000