کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
دوشنبه 8 مرداد 1397 دوشنبه 8 مرداد 1397 1397/05/06 165,000