کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
دوشنبه 21 خرداد 1397 دوشنبه 21 خرداد 1397 165,000