کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
پنجشنبه 13 آبان 1395 پنجشنبه 13 آبان 1395 1395/08/11 160,000