کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
پنجشنبه 2 دی 1395 پنجشنبه 2 دی 1395 1395/09/30 160,000