کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
سه شنبه 15 خرداد 1397 سه شنبه 15 خرداد 1397 165,000 هر نفر 16500
چهارشنبه 16 خرداد 1397 چهارشنبه 16 خرداد 1397 165,000 هر نفر 165000
پنجشنبه 17 خرداد 1397 پنجشنبه 17 خرداد 1397 165,000 هر نفر 165000