کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
پنجشنبه 7 بهمن 1395 پنجشنبه 7 بهمن 1395 1395/11/06 160,000