کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 14 بهمن 1395 جمعه 15 بهمن 1395 395,000
پنجشنبه 21 بهمن 1395 جمعه 22 بهمن 1395 395,000