کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 18 آذر 1395 جمعه 19 آذر 1395 395,000
جمعه 26 آذر 1395 شنبه 27 آذر 1395 395,000
پنجشنبه 9 دی 1395 جمعه 10 دی 1395 395,000
پنجشنبه 16 دی 1395 جمعه 17 دی 1395 395,000
پنجشنبه 23 دی 1395 جمعه 24 دی 1395 395,000
پنجشنبه 7 بهمن 1395 جمعه 8 بهمن 1395 395,000
پنجشنبه 21 بهمن 1395 جمعه 22 بهمن 1395 395,000