کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 6 مهر 1396 پنجشنبه 13 مهر 1396 01 780
دلار