کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 10 آذر 1396 پنجشنبه 18 آبان 1396 1,800,000 850
دلار
جمعه 8 دی 1396 جمعه 15 دی 1396 1,800,000 930
دلار