کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
سه شنبه 1 فروردین 1396 سه شنبه 8 فروردین 1396 -- 785
دلار
تور انفرادی در هر زمانی قابل اجراست
1395/10/24 -- 1,000
دلار
96/1 01 1,050
دلار