کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HOT4 پنجشنبه 6 مهر 1396 یکشنبه 9 مهر 1396 950,000 هتل *4 فردوس
HOT5 1,150,000 هتل *5 لیپار
HOT4 سه شنبه 16 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 950,000 هتل *4 فردوس
HOT5 1,150,000 هتل *5 لیپار