کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HO4/1 چهارشنبه 24 آذر 1395 شنبه 27 آذر 1395 880,000 هتل فردوس *4
HO5 1,060,000 هتل لیپار *5