کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HOT4 سه شنبه 14 آذر 1396 جمعه 17 آذر 1396 950,000 هتل *4 فردوس
HOT4 985,000 هتل *4 لاله
HOT4 پنجشنبه 19 بهمن 1396 یکشنبه 22 بهمن 1396 950,000 هتل *4 فردوس
HOT4 985,000 هتل *4 لاله
HOT5 1,150,000 هتل *5 لیپار