کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HO5 سه شنبه 19 بهمن 1395 جمعه 22 بهمن 1395 1,120,000 هتل *5 لیپار
HO4 895,000 هتل *4 فردوس