کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 11 خرداد 1396 یکشنبه 14 خرداد 1396 725,000
سه شنبه 27 تیر 1396 جمعه 30 تیر 1396 725,000