کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 شنبه 22 اردیبهشت 1397 680,000