کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
95/08 سه شنبه 17 اسفند 1395 چهارشنبه 25 اسفند 1395 01 685
دلار
راهنمای محلی