کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 22 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 615,000
چهارشنبه 19 مهر 1396 جمعه 21 مهر 1396 615,000