کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 21 تیر 1396 جمعه 23 تیر 1396 610,000
چهارشنبه 25 مرداد 1396 جمعه 27 مرداد 1396 615,000
چهارشنبه 22 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 615,000