کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 25 مرداد 1396 جمعه 27 مرداد 1396 615,000
چهارشنبه 22 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 615,000