کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HOT3 سه شنبه 12 دی 1396 جمعه 15 دی 1396 995,000 هتل *3 مارینا
HOT3/1 1,050,000 هتل *3 خلیج فارس
HOT4 1,180,000 هتل *4 ارم