کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HOT3 پنجشنبه 25 آبان 1396 یکشنبه 28 آبان 1396 950,000 هتل *3 مارینا
HOT4 1,100,000 هتل *4 خلیج فارس