کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HOT3 پنجشنبه 25 آبان 1396 یکشنبه 28 آبان 1396 950,000 هتل *3 مارینا
HOT3/2 1,050,000 هتل *3 خلیج فارس
HOT4 1,150,000 هتل *4 ارم