کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
دوشنبه 11 بهمن 1395 پنجشنبه 21 بهمن 1395 01 2,950
دلار