کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 4 بهمن 1397 جمعه 5 بهمن 1397 395,000
پنجشنبه 18 بهمن 1397 جمعه 19 بهمن 1397 410,000