کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
شنبه 4 فروردین 1397 سه شنبه 14 فروردین 1397 1,000,000 1,349
دلار