کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
چهارشنبه 10 خرداد 1396 جمعه 19 خرداد 1396 01 1,685
دلار
01 1,395
دلار
لیدر محلی