کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
سه شنبه 1 فروردین 1396 پنجشنبه 10 فروردین 1396 1395/10/24 01 1,530
دلار
01 1,575
دلار