کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
سه شنبه 8 آبان 1397 پنجشنبه 17 آبان 1397 01 1,600
دلار