کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
95/09 پنجشنبه 4 آذر 1395 جمعه 12 آذر 1395 01 1,590
دلار