کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی) توضیحات
چهارشنبه 10 خرداد 1396 جمعه 19 خرداد 1396 01 1,685
دلار
01 1,395
دلار
لیدر محلی
چهارشنبه 15 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 01 --