کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 8 بهمن 1395 جمعه 8 بهمن 1395 98,000
جمعه 15 بهمن 1395 جمعه 15 بهمن 1395 98,000
جمعه 22 بهمن 1395 جمعه 22 بهمن 1395 98,000
جمعه 29 بهمن 1395 جمعه 29 بهمن 1395 98,000