کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HOT3 سه شنبه 16 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 950,000 هتل *3 مارینا 1
HOT3/2 1,050,000 هتل *3 خلیج فارس
HOT4 1,150,000 هتل *4 ارم
HOT3 سه شنبه 14 آذر 1396 جمعه 17 آذر 1396 950,000 هتل *3 مارینا 1
HOT3/2 1,050,000 هتل *3 ساحلی خلیج فارس
HOT4 1,150,000 هتل *4 ارم
HOT4 پنجشنبه 19 بهمن 1396 یکشنبه 22 بهمن 1396 1,150,000 هتل *4 ارم
HOT3 950,000 هتل *3 مارینا 1
HOT3/2 1,050,000 هتل *3 ساحلی خلیج فارس