کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HO4 سه شنبه 19 بهمن 1395 جمعه 22 بهمن 1395 1,090,000 هتل *4 خلیج فارس
HO3 910,000 هتل *3 مارینا