کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HOT3 دوشنبه 14 آبان 1397 جمعه 18 آبان 1397 1,310,000 هتل *3 مارینا 1
چهارشنبه 30 آبان 1397 یکشنبه 4 آذر 1397 1,310,000
پنجشنبه 18 بهمن 1397 دوشنبه 22 بهمن 1397 1,310,000