کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HOT3 پنجشنبه 6 مهر 1396 یکشنبه 9 مهر 1396 950,000 هتل *3 مارینا
HOT4 1,100,000 هتل *4 خلیج فارس
HOT3 سه شنبه 16 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 950,000 هتل *3 مارینا 1
HOT4 950,000 هتل *4 خلیج فارس