کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 20 اسفند 1395 جمعه 20 اسفند 1395 130,000