کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 18 خرداد 1396 پنجشنبه 18 خرداد 1396 110,000
جمعه 26 خرداد 1396 جمعه 26 خرداد 1396 110,000