کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
یکشنبه 29 اسفند 1395 جمعه 4 فروردین 1396 1395/11/25 1,450,000
1,485,000