کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
جمعه 26 آذر 1395 شنبه 27 آذر 1395 325,000 هتل *3 آرام
پنجشنبه 2 دی 1395 جمعه 3 دی 1395 325,000
پنجشنبه 16 دی 1395 جمعه 17 دی 1395 325,000
پنجشنبه 30 دی 1395 جمعه 1 بهمن 1395 325,000
پنجشنبه 14 بهمن 1395 جمعه 15 بهمن 1395 325,000
پنجشنبه 28 بهمن 1395 جمعه 29 بهمن 1395 325,000