کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 19 مرداد 1397 جمعه 26 مرداد 1397 1,500,000 1,650
دلار
جمعه 23 شهریور 1397 جمعه 30 شهریور 1397 1,400,000 1,500
دلار